|  
  |  
  |  
  |  

Barnskötarutbildning 800p/Förskola

Målgrupp: Barnskötare utan pedagogisk utbildning som har minst 2-4 års yrkeserfarenhet.

Syfte: Att höja de studerandes kompetens kring förskolans uppdrag och erbjuda en god pedagogisk verksamhet samt ge kunskap om barns behov, lärande och utveckling utifrån en modern barn- och kunskapssyn.

Beskrivning: Utbildningen genomförs med ett problembaserat arbetssätt. Dialogen med andra kursdeltagare, lärare och kollegor på arbetsplatsen är en viktig del av utbildningen. Utbildningen består av studier i skolan en dag i veckan och uppgifter att genomföra på den egna arbetsplatsen under 40 veckor.

Innehåll -  Utbildningen består av:

  • Kommunikation, 100p
  • Lärande och utveckling, 100p
  • Människors miljöer, 100p
  • Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p
  • Pedagogiskt arbete, 200p
  • Skapande verksamhet, 100p

 

Krav: Anställd i Stockholms stad.

Förkunskaper: Godkänt betyg i svenska eller svenska som andra språk i grundskolan.

Kursstart:

Kursdag:

Kurslitteratur: Bekostas av deltagarens enhet

Kontaktperson: Skolassistent Marianne Brändström, 08-508 32909

Anmälan:  Senast den 17 dec 2010 till:  Farsta gymnasium
                                                                        Expeditionen
                                                                        Farstavägen 118
                                                                        123 32  FARSTA


Blankett för ansökan

Du behöver Adobe Reader för att kunna öppna blanketten. Klicka på ikonen för att ladda ned Adobe Reader.Uppdaterad: 2011-04-15